บัตรเครดิตธนชาต MAX แมกซ์ วีซ่า แพลทินัม Thanachart MAX Visa Platinum

รับเครดิตเงินคืน 0.8%

ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน 0.8% แบบไม่มีเงื่อนไข พร้อมบริการพิเศษ ผ่อนเบาๆ จ่ายสบายๆ กับโปรแกรม Smile Plan ผ่อนชำระ 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และบริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ชื่อบัตรเครดิต

บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่า แพลทินัม (MAX Visa Platinum)

สถาบันการเงิน ​

ประเภทบัตร

ประเภทบัตรเครดิตทั่วไป, บัตร Visa Card (Platinum)

จุดเด่น

บัตรเครดิตธนชาต แมกซ์ วีซ่า แพลทินัม… อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดสูงถึง 0.8 % ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย

วงเงินและดอกเบี้ยของธนชาต MAX

วงเงินสูงสุด

2-5 เท่าของรายได้

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

55 วัน

ยอดชำระขั้นต่ำ

ขั้นต่ำ 1,000 บาท

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

สิทธิเบิกเงินสดฉุกเฉิน

ดอกเบี้ยค้างชำระ

18.00 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)

3 %

ดอกเบี้ย (ต่อปี)

18 %

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร ธนชาต MAX  

 • รับเครดิตเงินคืน 0.8% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในแต่ละรอบบัญชี (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อหน่วยลงทุน ประกัน ชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท และรายการโอนยอดสินเชื่อคงค้าง)
 • บริการห้องพักรับรองพิเศษของ Louis Tavern ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางทุกครั้งที่ใช้บัตรฯ ชำระค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารเพื่อการพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุระหว่างโดยสารด้วยวงเงินสูงถึง 10,000,000 บาท ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม
 • ผ่อนเบาๆ จ่ายสบายๆ กับโปรแกรม Smile Plan ผ่อนชำระ 0% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ

คะแนนสะสม-ของกำนัล Thanachart Max Visa Platinum

คะแนนสะสม

บัตรฯ นี้ไม่มีคะแนนสะสม T-Rewards แต่จะได้รับเงินคืน 0.8% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกหมวดสินค้าและบริการ แบบไม่จำกัดยอดเงินคืน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด)

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีรายการคะแนนสะสม

ของกำนัลคะแนนสะสม

ไม่มีรายการคะแนนสะสม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ธนชาต max

บัตรหลัก

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ธนชาต max

บัตรเสริม

ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))

บัตรเสริม

ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))

คุณสมบัติผู้สมัคร Thanachart Max Visa Platinum

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

บุคคลทั่วไป

อายุ

บัตรหลัก 20 – 70 ปี, บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ตั้งแต่ 50,000 บ./เดือน

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

สำหรับชาวต่างชาติ 100,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ ลูกจ้างประจำ/ บุคคลทั่วไป

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (6 เดือนสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอน หรือมีอาชีพอิสระ)
 3. สลิปเงินเดือนล่าสุดฉบับจริง หรือสำเนาสลิปจำนวน 2 ฉบับ หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัว และ/หรือ ของกิจการย้อนหลัง 6 เดือน
 3. หนังสือรับรองบริษัท ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนการค้า รายนามผู้ถือหุ้น หรือหนังสือบริคณห์สนธิ

กรณีสมัครบัตรเสริม

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครบัตรหลัก หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครบัตรหลัก (กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ)

กรณีสมัครบัตรเครดิตด้วยการค้ำประกันเงินฝาก (Deposit Pledge)

 1. เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านได้ง่ายๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการสมัครบัตรเครดิตธนชาต ทุกประเภทตามวงเงินขั้นต่ำที่ทางธนาคารกำหนด เพียงท่านเปิดบัญชีหรือมีบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับทางธนาคารแล้วนำมาค้ำประกันเงินฝาก เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถใช้บริการบัตรเครดิตธนชาต ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 95% ของเงินฝากค้ำประกัน
 2. สำเนาบัตรประชาชน (กรณีชาวต่างชาติใช้สำเนา Passport และ Work Permit)
 3. สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินฝาก (โอนเฉพาะส่วน)
 4. ใบแสดงการ HOLD จำนวนเงินฝากของลูกค้า