สมัครบัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ด รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20″ และคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 2,000 คะแนน​

โปรโมชั่นธนาคาร บัตรเครดิตซิตี้

รับกระเป๋าเดินทางขนาด 20″
และคะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด 2,000 คะแนน

เมื่อทำการสมัครบัตรเครดิตซิตี้รีวอร์ดทางออนไลน์
รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุด 5 เท่า เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดร้านอาหาร หมวดท่องเที่ยว และหมวดการใช้จ่ายด้วยสกุลเงินต่างประเทศ

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 5,000 คะแนน เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้นครบ 150,000 บาทต่อ 1 ไตรมาส

รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด สูงสุด 7 เท่าเมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ในหมวดข้างต้น*