บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ถอน ผ่อน โอน ใช่ทุกโอกาส ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดทุกตู้ ATM ทั่วไทย ทั่วโลก, โอนเงินก้อนเข้าบัญชีสามารถผ่อนเป็นงวดหรือจ่ายขั้นต่ำก็ได้ของ Louis Tavern  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

ชื่อ Credit / Debit Card

บัตรกดเงินสดธนชาต FLASH Plus

สถาบันการเงิน ​

ธนาคาร ธนชาต

ประเภทบัตร

บัตรกดเงินสด

จุดเด่น

บัตรสินเชื่อบุคคลธนชาต FLASH Plus ถอน ผ่อน โอน ใช่ทุกโอกาส ฟรีค่าธรรมเนียมการกดเงินสดทุกตู้ ATM ทั่วไทย ทั่วโลก, โอนเงินก้อนเข้าบัญชีสามารถผ่อนเป็นงวดหรือจ่ายขั้นต่ำก็ได้ และเลือกผ่อนสบายๆ กับดอกเบี้ย 0% ที่ร้านค้ามากมาย

วงเงินและดอกเบี้ย

วงเงินสูงสุด

ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้ เงินกู้ขั้นต่ำ 10,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท วงเงินกู้ที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคารจาก

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

ยอดชำระขั้นต่ำ

ขั้นต่ำ 1,000 บาท

สมัครบัตรเสริมได้

4 ใบ

สิทธิเบิกเงินสดฉุกเฉิน

ดอกเบี้ยค้างชำระ

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 28% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ถือบัตร) และอัตราดอกเบี้ยจะลดลง 1% ทุกปี เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าจากเครื่อง ATM ตามเงื่อนไขดังนี้ 

  1. ชำระเงินไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำตลอดระยะเวลา 12 รอบบัญชี โดยไม่มีการผิดนัดชำระ
  2. มียอดเบิกเงินสดล่วงหน้ามากกว่า 70% ของวงเงินบัตร ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี (ยอดเงินดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  3. มียอดเรียกเก็บไม่น้อยกว่า 5 รอบบัญชี ภายในระยะเวลา 12 รอบบัญชี
  4. ไม่มียอดค้างชำระที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีในช่อง “ยอดเงินเกินกำหนดที่ต้องชำระทันที (Past Due Amount)”

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)

ดอกเบี้ย (ต่อปี)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตร 

คะแนนสะสม-ของกำนัล

คะแนนสะสม

บัตรฯ นี้ไม่มีคะแนนสะสม T-Rewards แต่จะได้รับเงินคืน 0.8% ของยอดใช้จ่ายผ่านบัตรทุกหมวดสินค้าและบริการ แบบไม่จำกัดยอดเงินคืน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารฯ กำหนด)

อายุคะแนนสะสม

ไม่มีรายการคะแนนสะสม

ของกำนัลคะแนนสะสม

ไม่มีรายการคะแนนสะสม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรหลัก

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

บัตรเสริม

ฟรีไม่มีเงื่อนไข

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

บัตรเสริม

ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))

บัตรเสริม

ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 400 บาท/ บัตร/ ปี (ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 30,000 บาท/ ปี))

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้มีสิทธิ์สมัคร

ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

อายุ

พนักงานประจำ อายุ 20 – 60 ปี, เจ้าของกิจการ อายุ 20 – 70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

พนักงานประจำรายได้ประจำต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป และเจ้าของกิจการรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ

สำหรับพนักงานประจำต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และสำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร