13 สาเหตุทำบัตรเครดิต สินเชื่อไม่ผ่าน สมัครใหม่ยังไงให้อนุมัติผ่านง่ายที่สุด

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวไกลไปข้างหน้าและถูกพัฒนาอย่างมาก การใช้เงินทองต่างๆ เริ่มที่จะไม่ต้องใช้เงินสดจริง หรือใช้เอกสารต่างๆจริง เพียงแค่เรามีอุปกรณ์อย่างเช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน เครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ก็แทบจะสามารถทำธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเลือกซื้อของ ทำธุรกรรมทางการเงิน  หรือหาสิ่งบันเทิงต่างๆ ในชีวิตประจำวัน โดยที่เราไม่ต้องก้าวเท้าออกจากบ้านเลยนะครับ แต่ใช้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้นเอง นี่ก็เป็นลักษณะของการใช้ชีวิตของคนในสังคมปัจจุบันนั่นเอง

บัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเกิดประโยชน์ และช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับพวกเราในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก พวกเราลองนึกดูนะครับว่า ถ้าไม่มีบัตรเครดิตแล้ว วันหนึ่งเกิดเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันบางอย่าง แต่เราไม่มีเงิน ณ ตอนนี้ เราอาจจะต้องไปวิ่งหาเพื่อยืมจากบุคคลอื่นมา อาจไม่มีความปลอดภัย หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ เนื่องจาก เป็นการสร้างหนี้ที่อยู่นอกระบบของสถาบันการเงิน การใช้บัตรเครดิต ก็ยังถือว่า มีส่วนดีตรงที่เป็นการปล่อยสินเชื่อกู้ยืมในระบบสถาบันการเงิน ที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนดนั่นเอง

บัตรเครดิต เป็นบัตรที่ธนาคารพาณิชย์ หรือผู้ที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต เป็นผู้ที่ออกให้แก่ผู้ถือบัตร เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน คือ เพื่อใช้แทนเงินสด สำหรับใช้ในการชำระค่าสินค้าและบริการ ช่วยอำนวยความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ เพื่อช่วยลดภาระการพกเงินสดเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวผู้ที่ถือเงินสดเอง และบัตรเครดิต ยังใช้เพื่อการถอนเงินสดออกจากเครื่องเอทีเอ็ม มาใช้ก่อนในยามฉุกเฉิน แต่การถอนเงินสดนั้น มีข้อระมัดระวังในการใช้บริการ คือว่า เราจะต้องรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมและดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างสูง แต่การอนุมัติออกบัตรเครดิตนั้น โดยปกติแล้ว สามารถอกให้ได้กับทุกคน แต่ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ก็จะต้องเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ รวมถึงเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ประกอบการอนุมัติขอวงเงิน ซึ่งโดยปกติแล้ว ก็จะพิจารณา ถึงอายุ หน้าที่การงาน ความสามารถในการชำระหนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเป็นหนี้เสีย และเป็นปัญหาในการใช้คืนในภายหลังนั่นเองนะครับ แต่ทีนี้ ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่สมัครขอเปิดบัตรเครดิต แล้วไม่ผ่าน

วันนี้เราจะมาดูกันว่า 13 เหตุผลหลักของการไม่สามารถทำบัตรเครดิตได้ ซึ่งจะเป็นอะไรนั้น ตามมาดูกันได้เลยครับ

1.มีประวัติค้างชำระในเครดิตบูโร

เครดิตบูโร เป็นบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งทางบริษัท จะมีข้อมูลทางการเงินเราทุกอย่าง เนื่องจากได้มีการรวบรวมข้อมูลเครดิตทั้งที่ดี และไม่ดีไว้แล้ว โดยเป็นข่อมูลที่ทางสถาบันการเงินจะส่งมาให้ทุกเดือนนั่นเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะสมัครสินเชื่ออะไร โดยเฉพาะการสมัครบัตรเครดิต เครดิตบูโรจะเป็นด่านแรกที่เราต้องเจอนะครับ แล้วก็ถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการที่เราไม่สามารถผ่านการอนุมัติได้เสียด้วย วิธีการแก้ก็คือ เราจะต้องมีวินัยในการชำระหนี้ทุกอย่างให้ตรงเวลา เพื่อให้เรามีประวัติทางการเงินที่ดี และมีเครดิตดีนั่นเอง

2.รายได้ประจำยังไม่ถึงเกณฑ์

การสมัครบัตรเครดิต รายได้ขั้นต่ำเป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาใช้พิจารณา ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของแบงค์ชาติ ได้มีการกำหนดไว้ว่า ผู้ที่สมัครบัตรเครดิต จะต้องมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 180,000 บาทต่อปี โดยธนาคารหรือผู้ประกอบธุรกิจบัตร จะตรวจว่าเรามีรายได้ประจำมาจากอะไร ผ่านทางช่องทางไหน ซึ่งผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารจะสามารถตรวจสอบเงินเดือนขั้นต่ำ และการเดินบัญชีได้ง่ายกว่า

3.ความไม่แน่นอนของบางกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติอย่างหนึ่งของผู้สมัครบัตรเครดิต โดยส่วนใหญ่แล้ว จะถูกกำหนดไว้ เช่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ พนักงานเอกชน หรือเจ้าของกิจการ เนื่องจากอาชีพเหล่านี้มีรายได้ค่อนข้างแน่นอน ได้รับเงินเดือนโดยวิธีการโอนทางบัญชีธนาคาร ซึ่งแตกต่างจากอาชีพบางกลุ่ม เช่น ค้าขาย ฟรีแลนซ์ จะอยู่ในกลุ่มอาชีพที่มีรายได้ค่อนข้างไม่แน่นอน เพราะวันหนึ่งอาจทำงานได้มาก ได้น้อยแตกต่างกันออกไป จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอนุมัติบัตรเครดิตให้ไปใช้งานได้นั่นเองครับ

4.เบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง

เรื่องของการติดต่อสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญในการทำธุรกรรมทางการเงิน ทั้งในเรื่องของการติดตาม สอบถาม ในเรื่องต่างๆ ด้วย ถือเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือได้อีกรูปแบบหนึ่ง เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อาศัยจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยปกติแล้ว หาทางเจ้าหน้าที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ขออนุมัติบัตรเครดิตได้เกิน 1-3 วัน ก็อาจจะเป็นสาเหตุทำให้ถูกปฏิเสธคำขอเปิดบัตรเครดิตได้ครับ

5.มีปัญหาทางด้านเอกสาร เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ชัดเจน

เรื่องของเอกสารในการติดต่อกับสำนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือการดำเนินการทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นเรื่องที่สำคัญและละเอียดอ่อนมาก เพื่อใช้แสดงความเป็นตัวตนต่างๆ เพื่อป้องกันการแอบอ้าง ดังนั้นจึงต้องทำให้ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องเอกสารที่จะพบกันมาก เช่น ลายเซ็นของผู้สมัครแต่ละจุดไม่เหมือนกัน มีรอยขีดฆ่าเยอะเกินไป หรือมีรอยน้ำยาลบคำผิด และที่สำคัญ เรื่องลายมือ เขียนอ่านยาก ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูลได้

6.เคยสมัครบัตรเครดิตแล้ว ถูกปฏิเสธ หรือมีบัตรเครดิตแต่ยกเลิก โดยยังมีระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน

ซึ่งในกรณีนี้ ก็มีผลทำให้การสมัครบัตรเครดิตในครั้งปัจจุบัน ไม่ได้รับการอนุมัติได้นะครับ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

  • เคยสมัครบัตรเครดิตแล้วแต่ไม่ผ่านการอนุมัติ จะต้องใช้ระยะเวลารอถึง 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัครบัตรครั้งแรก จึงจะทำการสมัครครั้งใหม่ได้
  • เคยสมัครบัตรเครดิตไปแล้ว ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่ยกเลิกบัตรไป ในกรณีนี้ก็ต้องรอประมาณ 6 เดือนเช่นเดียวกัน เนื่องจากนโยบายของธนาคารที่จะประหยัดต้นทุนในการทำบัตรเครดิต และเพื่อป้องกันผู้สมัครบางคนอาจทำการทุจริต ใช้การสมัครบัตรเครดิตเพื่อรับของกำนัล หรือโปรโมชั่นต่างๆ ที่จะมอบให้แก่ผู้สมัครบัตรเครดิตรายใหม่

สาเหตุทั้งสองประการนี้ จึงอาจทำให้การสมัครบัตรเครดิตในแต่ละครั้ง ไม่สามารถผ่านการอนุมัติได้นั่นเอง

7.มีวงเงินสินเชื่ออื่นๆ อยู่แล้ว จนเกินความสามารถในการชำระหนี้ได้

เนื่องจากว่า การพิจารณา ผู้สมัครบัตรเครดิต จะต้องพิจารณารายได้ส่วนอื่นด้วย เพื่อคำนวณถึงการรับภาระหนี้สินต่างๆ เช่น ร้อยละ 70 ของเงินเดือน มีการขอสินเชื่อผ่อนบ้าน ผ่อนรถ แต่ทำเรื่องขออนุมัติบัตรเครดิตใหม่ ที่วงเงินสินเชื่อมากกว่า ร้อยละ30 ถือได้ว่า จะไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดี จึงทำให้การขออนุมัติสินเชื่อนั้น ไม่ได้รับการอนุมัติก็เป็นได้นะครับ

8.ไม่เคยขอสินเชื่อบัตรเครดิตที่ใดมาก่อน

ถึงไม่เคยมีบัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดมาก่อนก็ใช่ว่าจะขอเปิดบัตรเครดิตได้ง่าย เนื่องจากว่า การที่เราไม่เคยมีบัตรนั้น ในบางครั้ง อาจจะทำให้ยากต่อการตรวจสอบประวัติข้อมูลทางการเงินของเราได้ เพราะเราไม่เคยมีประวัติกับที่ใดเลยจนอาจจะเป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถอนุมัติบัตรเครดิตให้เราได้

9.ปัญหาจากสภาพสังคมในปัจจุบัน

ถือเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ในเรื่องการขอเปิดบัตรเครดิต เนื่องจากธนาคารจะมีการพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจ สภาพวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ที่ล้วนจะส่งผลทำให้ธนาคารไม่อนุมัติบัตรเครดิตเอาเสียง่ายๆ เลยนะครับ

10.ปัญหาภายในที่เกิดจากธนาคารเอง

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น การได้รับยอดวงเงินจากทางธนาคาร หรือปริมาณการจัดการภายในธนาคาร ในเรื่องต่างๆ ก็ทำให้ธนาคารพิจารณา ไม่อนุมัติบัตรเครดิตก็เป็นได้นะครับ

11.มีการสมัครบัตรเครดิตหลายใบมากเกินไป

นอกจากการสมัครบัตรเครดิตแล้ว รวมถึงการขอสินเชื่อต่างๆ ด้วย ที่ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน แต่ได้ทำการขออนุมัติบัตรเครดิตไปหลายธนาคาร ถึงแม้ว่าธนาคารอื่นเราจะได้รับการอนุมัติ เราก็ไม่ควรขอบัตรเครดิต หรือขอสินเชื่อเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะครับ

12.มีประวัติการชำระบิล หรือชำระหนี้ล่าช้า

สามารถตรวจสอบได้จากระบบของธนาคาร ดูพฤติกรรมการชำระบิลต่างๆ รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นต้น อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ธนาคารลังเลที่จะอนุมัติบัตรเครดิตให้เราได้

13.กรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน

เรื่องเล็กน้อยอย่างเรื่องการกรอกใบสมัคร ก็สามารถทำให้เราถูกตัดออกจากกองพิจารณาได้เลยทีเดียว เนื่องมาจากว่า ในบางครั้งข้อมูลที่เราหลงลืมกรอกลงไปนั้น อาจเป็นข้อมูลส่วนสำคัญที่ทางธนาคารต้องการทราบขึ้นมา ดังนั้น ทางที่ดีเราควรตรวจสอบข้อมูลให้มีการกรอกอย่างครบถ้วนให้ดีก่อนนะครับ

 บัตรเครดิต ถึงแม้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องการเงินต่างๆที่ทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น อะไรก็รูด อะไรก็รูด ไม่ต้องพกเงินสดมากมายเวลาไปเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ทำให้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับบรรดาพวกโจร ขโมย หรือการถูกจี้ ถูกปล้น อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยเหมือนเป็นเงินสดที่นำมาใช้ซื้อของจำเป็นในยามฉุกเฉิน ก็ยังดีนั่นเอง

แต่ในปัจจุบัน คนเราจำนวนมากที่มีการใช้บัตรเครดิตแบบผิดวัตถุประสงค์ คือนำไปใช้เพื่อการช้อปปิ้งแบบไม่จำเป็น รูดซื้อสินค้าสิ่งของที่ไม่ได้จำเป็นและมีความเร่งด่วนในชีวิต รูดกันอย่างเพลิดเพลิน หลงลืมตัว จนใช้เกินตัวไป และยิ่งมีโปรโมชั่นที่ว่าชำระหนี้ตรงเวลา ก็ยิ่งเพิ่มยอดวงเงินให้มากขึ้น ก็ยิ่งสนุก เพลินกันไปใหญ่เลยนะครับ โดยที่พวกเราอาจจะคำนึงถึงความเสี่ยงว่า ในวันนี้ เรามีเงินชำระหนี้ สามารถชำระหนี้ได้ตรงเวลา เมื่อได้เพิ่มวงเงิน เราก็ใช้ให้มันเต็มที่ ถึงอย่างไรเราก็มีเงินใช้คืนเขาทันเวลาอยู่แล้ว 

การกระทำลักษณะนี้นี่เอง เป็นการกระทำ ประพฤติตนแบบไม่คำนึงถึงความเสี่ยง เพราะวันเวลาข้างหน้า เราอาจมีเหตุที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน เช่น การเจ็บป่วย หรือมีเหตุฉุกเฉิน ซึ่งล้วนแล้วจะกระทบกับการส่งชำระหนี้ในอนาคตได้ แล้วที่นี้นี่เอง บัตรเครดิตที่ด้านหนึ่งมีประโยชน์มากมาย ในเวลานี้จะได้กลายเป็นมีโทษมหันต์แล้วนะครับ ส่งผลต่อการดำรงชีวิตอีกเยอะแยะเลยทีเดียว ดังนั้น คติในใจที่เราต้องพึงระลึกเสมอ ไม่ว่าจะมีสิ่งใดๆ ที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกมากแค่ไหน ก็ควรจะต้องใช้อย่างรู้ค่า ให้เท่าที่จำเป็น เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่บนความเสี่ยง อีกด้วยนะครับ