ถ้ามีทะเบียนการค้า ก็รับเงินได้ภายใน 1 วัน

เงินสดฉุกเฉินสำหรับเจ้าของกิจการ ที่มีทะเบียนการค้า

คุณสมบัติ

1. ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วน
2. เปิดกิจการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป และมีพนักงานขั้นต่ำ 10 คนขึ้นไป


3. อยู่ในพื้นที่ กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

**** ไม่รับพนักงานบริษัท ข้าราชการ และ อาชีพอิสระ อื่นๆ ****

ขั้นต่ำ 50,000 บาท ถึง 2 ล้านบาท

ดำเนินการง่ายแค่ 2 ขั้นตอน 

1.ส่งเอกสาร

2.รออนุมัติวงเงิน